Szkoła Podstawowa nr 13 jest jednostką organizacyjną Miasta Zawiercie nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Szkoły Podstawowej stanowi mienie komunalne miasta Zawiercie na prawach powiatu.

AKTYWA TRWAŁE: 1 283 578,83 zł

AKTYWA OBROTOWE: 36 270,57 zł

SUMA AKTYWÓW: 1 319 849,40 zł

Stan na 31.12.2017 r.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14, maj 2018 11:53 Grzegorz Franelak