Szkoła Podstawowa nr 13 w Zawierciu jest jednostką organizacyjną Gminy Zawiercie, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Obsługa finansowa prowadzona jest przez Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu

Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach

Szkoła kształci dzieci i uczniów kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej, a także wskazaniami w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

Uchwała nr XIV/179/03 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Zawiercie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których dzieci w wieku 6 lat będą odbywać obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

Uchwała nr XXXVII/330/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Zawiercie do nowego ustroju szkolnego

Oraz

uchwała nr XLVIII/17 z 29 listopada 2017 NRXLVIII/451/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową

TytułTypRozmiarDodany przez
Statut Szkołypdf653.06 KBGrzegorz Franelak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14 maj 2018 11:52 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 17 luty 2022 01:00 Grzegorz Franelak Porównaj