Szkoła Podstawowa nr 13 jest jednostką organizacyjną Gminy Zawiercie nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Szkoły Podstawowej stanowi mienie komunalne gminy Zawiercie.

AKTYWA TRWAŁE: 1 159749,63  zł

AKTYWA OBROTOWE: 191 343,12 zł

SUMA AKTYWÓW: 1 35109,75 zł

Stan na 31.12.2019 r.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14 maj 2018 11:53 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 maj 2020 13:48 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 luty 2022 01:01 Grzegorz Franelak Porównaj